Цифровий фотоапаратDSC-HX400/HX400V

Програмне авто

Зйомка з автоматично відрегульованою експозицією (як витримкою шторки, так і величиною діафрагми).

Можна налаштувати функції зйомки, такі як [ISO].
  1. Встановіть диск перемикання режимів у положення P (Програмне авто).
  2. Встановіть потрібні налаштування функцій зйомки.
  3. Відрегулюйте фокус і зробіть знімок.

Зміна програми

За допомогою коліщатка керування можна змінити витримку та діафрагму (діафрагмове число), не змінюючи експозиції, встановленої виробом. Ця функція доступна, коли спалах не використовується.

  • Під час повертання коліщатка керування індикація «P» на екрані змінюється на індикацію «P*».
  • Для виходу з режиму зміни програми поверніть коліщатко керування, щоб знову з’явилася індикація «P».

Примітка

  • Можливість використання режиму програмного зміщення залежить від рівня яскравості навколишнього середовища.
  • Налаштуйте інший режим зйомки, ніж «P», або вимкніть живлення, щоб скасувати введене налаштування.
  • У разі зміни рівня яскравості змінюються також значення діафрагми (значення F) та витримки, а значення коригування залишається таким самим.