Цифровий фотоапаратDSC-HX400/HX400V

Товарні знаки

 • Вказані нижче товарні знаки є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, логотип PlayMemories Online, PlayMemories Home, логотип PlayMemories Home, PlayMemories Mobile, логотип PlayMemories Mobile

     PlayMemories Camera Apps, логотип PlayMemories Camera Apps

     Багатоінтерфейсний роз'єм, логотип багатоінтерфейсного роз'єму

 • Blu-ray Disc™ та Blu-ray™ є товарними знаками Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive та логотип AVCHD Progressive є товарними знаками Panasonic Corporation і Sony Corporation.
 • Dolby і символ із подвійним D є товарними знаками компанії Dolby Laboratories.
 • HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX та Windows Vista є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
 • Mac і Mac OS є товарними знаками Apple Inc.
 • iOS є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком Cisco Systems Inc.
 • iPhone та iPad є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
 • Логотип SDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
 • Android та Google Play є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Google Inc.
 • Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками Wi-Fi Alliance.
 • Позначка N є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у США та інших країнах та регіонах.
 • DLNA та DLNA CERTIFIED є товарними знаками Digital Living Network Alliance.
 • «» та «PlayStation» є зареєстрованими товарними знаками компанії Sony Computer Entertainment Inc.

 • Можна також користуватися PlayStation 3 і завантажити програму для PlayStation 3 із PlayStation Store (де доступна інтернет-крамниця).
 • Програма для PlayStation 3 вимагає облікового запису PlayStation Network і завантаження програми. Програму можна знайти в регіонах, де доступна інтернет-крамниця PlayStation Store.
 • Eye-Fi є товарним знаком компанії Eye-Fi Inc.
 • Крім того, назви системи та виробу, які використовуються у цьому посібнику користувача, як правило, є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їхніх відповідних розробників чи виробників. Проте знаки ™ та ® можуть не використовуватися у цьому посібнику в усіх випадках.