Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Fotografovanie

Fotografujte.

 1. Otvorte kryt objektívu.

 2. Otvorte LCD displej produktu a zapnite napájanie.

 3. Vyberte položku [MODE] na LCD displeji a potom vyberte režim snímania fotografií.

 4. Jemným stlačením tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo stlačte úplne.
  • Pri správnom nastavení zaostrenia sa na LCD displeji zobrazí indikátor zámku AE/AF.

Poznámka

 • Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte produkt pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
  • Indikátor prístupu svieti alebo bliká
  • Ikona média v pravom hornom rohu LCD displeja bliká