Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Nastavenie položiek ponuky

V produkte sú k dispozícii rôzne položky ponuky, ktoré sú usporiadané do 6 kategórií.

  1. Vyberte položku .

  2. Vyberte kategóriu.

  3. Vyberte požadovanú položku ponuky.

Poznámka

  • Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku, vyberte možnosť .

Rýchle vyhľadanie položky ponuky

Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] majú podkategórie. Vyberte ikonu podkategórie, aby ste mohli vybrať požadovanú položku ponuky.

A: Ikony podkategórií

Keď sa položka ponuky nedá vybrať

Niektoré položky alebo nastavenia ponuky nie sú k dispozícií, v závislosti od nastavení produktu. Pri výbere sivej položky ponuky alebo nastavenia produkt zobrazí dôvod, prečo položku ponuky nie je možné vybrať.