Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Ako používať klávesnicu

Keď je potrebné zadať text, na LCD displeji sa zobrazí klávesnica.

 1. Prepnutie typov znakov.

  Vždy, keď prepnete typ znakov, prepínate medzi písmenami, číslami a symbolmi.

 2. Klávesnica

  Vždy, keď vyberiete a zadáte akýkoľvek znak, zadaný znak sa zobrazí.

  Napríklad: Ak chcete zadať text „abd

  Vyberte [abc] a jedným dotykom zobrazte „a“ a potom stlačením tlačidla zadajte „a“. Pre zadanie znakov „b“ a „d“ dvakrát stlačte [abc] pre zobrazenie „b“ a potom raz stlačte [def] pre zobrazenie „d“.

 3. Space

  Slúži na zadanie medzery.

 4. Vstupné pole

  Zobrazujú sa v ňom zadané znaky. označuje limit dĺžky textu.

 5. Posúvanie kurzora

  Slúžia na posúvanie kurzora vo vstupnom poli doprava alebo doľava.

 6. Odstrániť

  Slúži na odstránenie znaku pred kurzorom.

 7. Slúži na prepnutie nasledujúceho znaku na veľké alebo malé písmeno.

 8. Hotovo

  Slúži na dokončenie zadávania.

Ak chcete zrušiť zadávanie textu, vyberte položku .