Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Send to Computer

Prenášajte snímky zaznamenané týmto produktom do počítača.

  1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
  2. – [Edit/Copy] – [Send to Computer].