Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Delete

Nepotrebné snímky môžete odstrániť.

  1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
  2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete odstrániť.
  3. – [Edit/Copy] – [Delete] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multiple Images:

Môžete vybrať snímky, ktoré chcete odstrániť. Vyberte typ snímky, ktorú chcete odstrániť, potom pridajte znak k požadovaným snímkam a potom vyberte položku .

All In Event:

Môžete odstrániť všetky snímky z vybratého dátumu súčasne. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť všetky snímky a potom vyberte položku .