Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Protect

Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu. Na chránených snímkach sa zobrazí indikátor.

  1. Stlačením tlačidla na produkte prejdete do režimu prehrávania.
  2. Na obrazovke Event View vyberte položku a potom vyberte formát videozáznamu, ktorý chcete chrániť.
  3. – [Edit/Copy] – [Protect] – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multiple Images:

Môžete vybrať snímky, ktoré chcete chrániť. Vyberte typ snímky, ktorú chcete chrániť, potom pridajte znak k požadovaným snímkam a potom vyberte položku .

Set All In Event:

Môžete chrániť všetky snímky z vybratého dátumu súčasne. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete chrániť všetky snímky a potom vyberte položku .

Remove All In Event:

Môžete odstrániť ochranu všetkých snímok z vybratého dátumu súčasne. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete odstrániť ochranu pre všetky snímky a potom vyberte položku .

Poznámka

  • Nemôžete vybrať viacero dátumov.