Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Copy

Snímky uložené na nahrávacom médiu tohto produktu môžete kopírovať. Pôvodná kópia snímky sa po dokončení operácie kopírovania neodstráni. Po výbere položky [Copy] sa na displeji zobrazí výzva na výber zdroja a cieľa pre kopírované snímky. Vyberte požadovanú položku.

  1. – [Edit/Copy] – [Copy] – želaný zdroj a cieľ pre snímky – želané nastavenie.

Popisy položiek ponuky

Multiple Images:

Môžete vybrať snímky, ktoré chcete kopírovať. Vyberte typ snímky, ktorú chcete kopírovať, potom pridajte znak k požadovaným snímkam a potom vyberte položku .

All In Event:

Môžete kopírovať všetky snímky z vybratého dátumu súčasne.

Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete kopírovať všetky snímky a potom vyberte položku .

Poznámka

  • Pri prvom nahrávaní snímky na pamäťovú kartu vytvorte databázový súbor snímok tak, že vyberiete položky [Repair Img. DB F.] – [Memory Card]. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)
  • Pripojte produkt pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej zásuvke, aby sa počas kopírovania nevybili batérie.