Digitálny HD video rekordérHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Direct Copy

Snímky môžete ukladať do externého pamäťového zariadenia manuálne, kým je zariadenie pripojené k tomuto produktu.

  1. Stlačte tlačidlo (zobraziť snímky).
  2. – [Edit/Copy] – [Direct Copy].

Poznámka

  • Túto operáciu môžete vykonávať pri pripojení tohto produktu k externému zariadeniu.