Цифрова відеокамера HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Auto Back Light

Виріб виконує автоматичне налаштування експозиції для об’єктів, освітлених ззаду.

  1. - [Camera/Mic] - [Camera Settings] - [Auto Back Light] – потрібне налаштування.

Опис пунктів меню

On (значення за промовчанням):
для об’єктів, освітлених ззаду, експозиція налаштовується автоматично.
Off:
налаштування експозиції для об’єктів, освітлених ззаду, не виконується.