Цифрова відеокамера HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Empty (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)

Перш ніж викинути або передати продукт наступному власнику, рекомендовано виконати команду [Empty], щоб запобігти поширенню вашої особистої інформації.

  1. Під’єднайте до продукту адаптер змінного струму.
  2. - [Setup] - [Media Settings] - [Format] - [Int. Memory] - [Empty].

Примітка

  • Функцію [Empty] можна виконати, тільки якщо адаптер змінного струму підключено до електричної розетки.
  • Щоб уникнути втрати важливих зображень, перед виконанням команди [Empty] їх слід зберегти на комп’ютері або іншому пристрої.
  • Від’єднайте всі кабелі, крім адаптера змінного струму. Не від’єднуйте адаптер змінного струму під час виконання цієї операції.
  • Якщо виконання функції [Empty] припинено під час відображення повідомлення [Executing...], слід завершити цю операцію, застосувавши функцію [Format] або [Empty] перед наступним використанням продукту.