Цифрова відеокамера HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

File Number

Можна вибрати спосіб нумерації файлів фотографій/відеозаписів у форматі MP4.

  1. - [Setup] - [Media Settings] - [File Number] – потрібне налаштування.

Опис пунктів меню

Series (значення за промовчанням):

Номери файлів призначаються фотографіям/відеозаписам у форматі MP4 в порядку зростання. Номер файлу збільшується кожного разу після запису фотографії/відеозапису у форматі MP4.

Нумерація файлів у порядку зростання продовжується навіть після заміни картки пам’яті.

Reset:
Номери файлів призначаються в порядку зростання, починаючи з найбільшого номера, наявного на носії. У випадку заміни картки пам’яті номери файлів призначаються для кожної картки окремо.