Цифрова відеокамера HDHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Примітки щодо ліцензії

БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ВИРОБУ, ОКРІМ ОСОБИСТОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ, У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ, ЩО ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТУ КОДУВАННЯ ВІДЕОДАНИХ MPEG-2 ДЛЯ ЗАПАКОВАНИХ НОСІЇВ, КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНЕ БЕЗ ЛІЦЕНЗІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАСТОСОВНИХ ПАТЕНТІВ ІЗ НАБОРУ ПАТЕНТІВ НА MPEG-2, І ЦЮ ЛІЦЕНЗІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА АДРЕСОЮ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЦЕЙ ВИРІБ НАДАЄТЬСЯ В РАМКАХ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ІЗ МЕТОЮ

(І) ЗАПИСУ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») ТА/АБО

(ІІ) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ AVC, ЗАКОДОВАНИХ СПОЖИВАЧЕМ У РАМКАХ ОСОБИСТОГО ТА НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПРОДАВЦЯ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, ЯКИЙ МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ЗБУТ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ AVC.

ЖОДНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ НА БУДЬ-ЯКЕ ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ ТА НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ.

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО КОМПАНІЇ MPEG LA, L.L.C.

ДИВ. <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Це програмне забезпечення для виробу надається на основі ліцензійних угод із власниками авторських прав на нього. Через вимоги власників авторських прав на це програмне забезпечення обов’язково ознайомтеся з наведеною нижче інформацією. Прочитайте наведені нижче розділи.

Копії ліцензій (англійською мовою) зберігаються у внутрішній пам’яті виробу. Під’єднайте цей виріб до комп’ютера як пристрій масового зберігання та прочитайте файли в папці «LICENSE» у «PMHOME».

Прикладна програма GNU GPL/LGPL

У складі виробу надається програмне забезпечення, яке постачається на умовах Загальної публічної ліцензії GNU (надалі «GPL») або Загальної громадської ліцензії обмеженого використання (надалі «LGPL»).

За умовами наданих ліцензій GPL/LGPL користувач має право отримувати доступ до початкового коду для цього програмного забезпечення, змінювати та розповсюджувати його.

Початковий код можна завантажити з Інтернету. Щоб завантажити початковий код, відвідайте наведену нижче веб-сторінку. Завантажуючи початковий код, виберіть HDR-PJ800 як модель цього виробу.

http://www.sony.net/Products/Linux/

Просимо не звертатися до виробника із запитаннями щодо вмісту початкового коду.

Копії ліцензій (англійською мовою) зберігаються у внутрішній пам’яті виробу. Під’єднайте цей виріб до комп’ютера як пристрій масового зберігання та прочитайте файли в папці «LICENSE» у «PMHOME».