Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Wskaźnik ładowania aparatu miga podczas ładowania akumulatora.

  • Sprawdź, czy typ akumulatora jest kompatybilny.
  • Wskaźnik ładowania aparatu miga nieregularnie, gdy akumulator nie był używany przez dłuższy czas. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z aparatu i włożyć go ponownie.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Akumulator”.