Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Funkcja fotografowania w zbliżeniu (Makro) nie działa

  • Aparat automatycznie nastawia ogniskowanie. Naciśnij i przytrzymaj spust migawki wciśnięty do połowy. Nastawienie ogniskowania może zająć trochę czasu, gdy fotografowany jest blisko umieszczony obiekt.
  • Tryb [Pejzaż] lub [Nocny widok] jest wybrany w wyborze sceny.