Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Zoom nie działa

  • Nie można używać zoomu optycznego w trybie rozległej panoramy.
  • W zależności od rozmiaru obrazu użycie inteligentnego zoomu może nie być możliwe.
  • Nie można użyć cyfrowego zoomu gdy:
    • Opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub [Autoportret z 2 osobami].