Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Obrazy wyeksportowane na komputer nie mogą być oglądane w aparacie

  • Użyj programu PlayMemories Home do skopiowania obrazów zapisanych na komputerze w tym aparacie i wyświetlania ich na aparacie.