Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Nie można odtwarzać obrazów

  • Upewnij się, że karta pamięci jest włożona dokładnie do końca.
  • Nazwa katalogu/pliku została zmieniona na komputerze.
  • Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.
  • Aparat jest w trybie USB. Rozłącz połączenie USB.
  • Użyj programu PlayMemories Home, aby odtworzyć obrazy zapisane na komputerze przy użyciu tego aparatu.