Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Oglądanie zdjęć

Można odtwarzać zdjęcia.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. Wybierz żądane zdjęcie przy użyciu przycisku sterowania.

Wskazówka

Oglądanie obrazów wykonanych innym aparatem

Jeśli aparat wykryje zdjęcia, które nie zostały zarejestrowane w pliku bazy danych obrazów na karcie pamięci, wyświetlony zostanie ekran rejestracji „Znaleziono nierozpoznane pliki Importuje pliki”. Aby obejrzeć niezarejestrowane obrazy, zarejestruj je przez wybranie [OK].