Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Zoom odtwarzania

Można powiększyć odtwarzany obraz.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. Naciśnij przycisk T na przycisku W/T (zoom) w czasie odtwarzania zdjęć.
  3. Wyreguluj pozycję za pomocą / / / na przycisku sterowania.
    • Ramka w dolnym lewym rogu obrazu pokazuje, która część obrazu jest wyświetlana.

  4. Zmień skalę powiększenia przy użyciu przycisku W/T (zoomu).
    • Naciśnij przycisk T, aby powiększyć, oraz W, aby zmniejszyć.