Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Usuwanie obrazów

Można wybrać i usunąć niechciane zdjęcia. Można także kasować obrazy za pomocą przycisku MENU.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. Naciśnij (Kasuj) na przycisku sterowania — obsługuj zgodnie z informacjami na ekranie.

Wszyst. w tym katalogu:

Usuwa jednocześnie wszystkie zdjęcia z wybranego zakresu dat lub folderu.

Wiele obrazów:

  1. Po kroku 2 wybierz obraz do usunięcia, a następnie naciśnij .

    Jeśli chcesz anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

  2. MENU - [OK] -

Ten obraz:

Kasuje zdjęcie w trybie pojedynczego zdjęcia.

Anuluj:

Anuluje kasowanie.

Wskazówka

Gdy wybierasz zdjęcia, możesz przełączać tryby indeksu i jednego obrazu

Naciśnij przycisk T na przycisku W/T (zoom) w trybie indeksu, aby powrócić do trybu jednego obrazu i naciśnij przycisk W w trybie jednego obrazu, aby powrócić do trybu indeksu.

Uwaga

  • W trybie łatwym możesz wybrać [1 obraz] lub [Wszyst.].
  • Podczas korzystania z pamięci wewnętrznej zdjęcia i filmy wyświetlane są w tym samym folderze w widoku folderu.