Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Indeks obrazów

Podczas odtwarzania zdjęć można wyświetlić jednocześnie wiele zdjęć.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. Naciśnij przycisk W, aby wyświetlić ekran indeksu obrazu.

    Naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić ekran indeksu z większą liczbą obrazów.

Wyświetlanie zdjęć w danym folderze

Wybierz pasek po lewej stronie za pomocą przycisku sterowania, a następnie wybierz żądany folder za pomocą /.