Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Odtwarzanie obrazów panoramicznych

Można wyświetlić cały obraz panoramiczny za pomocą automatycznego przewijania.

  1. Wybierz żądany obraz panoramiczny przy użyciu przycisku sterowania.
  2. Naciśnij , aby odtwarzać.

    (A): Pokazuje wyświetlany obszar całego obrazu panoramicznego

  • Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ponownie .
  • Przewijaj za pomocą ///.
  • Wróć do pełnego widoku za pomocą przycisku W (Zoom).

Uwaga

  • Obraz panoramiczny zarejestrowany za pomocą innego aparatu może zostać wyświetlony w rozmiarze innym niż oryginalny lub może nie być prawidłowo odtwarzany podczas przewijania.