Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Chroń

Można chronić nagrane obrazy przed przypadkowym skasowaniem.

Znak jest wyświetlany dla zarejestrowanych obrazów.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. MENU - (Chroń) - żądany tryb - na przycisku sterowania

(Ten obraz):

Chroni aktualnie wyświetlany obraz w trybie pojedynczego obrazu.

(Wiele obrazów):

Można wybrać i ochronić wiele obrazów.

  1. Po kroku 2 wybierz obraz do ochrony, a następnie naciśnij .

    Jeśli chcesz anulować zaznaczenie, naciśnij ponownie , aby usunąć znak .

  2. MENU - [OK] -

Aby anulować ochronę

Wybierz obraz, z którego ma być zdjęta ochrona i odblokuj go naciskając na przycisku sterowania w podobny sposób, jak przy nakładaniu ochrony. Wskaźnik zniknie, a ochrona zostanie zwolniona.