Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Obróć

Obraz może zostać obrócony. Użyj tej funkcji, aby wyświetlić pionowo obraz o orientacji poziomej.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. MENU - (Obróć) - na przycisku sterowania
  3. Naciśnij na przycisku sterowania

Uwaga

  • Nie można obracać następujących obrazów:
    • Filmy
    • Zdjęcia chronione
  • Może nie być możliwe obracanie zdjęć zrobionych innymi aparatami.
  • Gdy obrazy są wyświetlone na komputerze, w zależności od oprogramowania, obrót może nie zostać zachowany.