Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Łatwy tryb

Przy przeglądaniu zdjęć w łatwym trybie tekst na ekranie odtwarzania staje się większy, wskaźniki są lepiej widoczne.

  1. Nastaw aparat na tryb odtwarzania.
  2. MENU - (Łatwy tryb) - [OK] - na przycisku sterowania
    • Aby wyjść z trybu łatwego, MENU - [Kończy łatwy tryb].

Funkcje przeglądania w łatwym trybie

W łatwym trybie dostępna jest tylko funkcja usuwania.

(Kasuj): Możesz usunąć obecnie wyświetlane zdjęcie.

MENU: Możesz usunąć obecnie wyświetlane zdjęcie przy użyciu opcji [1 obraz] i wszystkie zdjęcia z wybranego okresu lub pamięci wewnętrznej (jeśli wybrane) przy użyciu opcji [Wszyst.].

Wybierz [Kończy łatwy tryb] - [OK], aby wyjść z trybu łatwego.