Cyfrowy aparat fotograficznyDSC-W800

Komunikaty

 • Mała moc akumulatora. Niezwłocznie naładować akumulator. W zależności od warunków użytkowania lub typu akumulatora, wskaźnik może migać mimo, że pozostały ładunek pozwala jeszcze na 5 minut – 10 minut użytkowania.

Błąd systemu. Włącz ponownie urządzenie.

 • Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Błąd pamięci wewnętrznej

 • Wyłączyć i włączyć z powrotem zasilanie.

Włóż ponownie kartę pamięci, która była w użyciu.

 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie.
 • Złącze karty pamięci jest zanieczyszczone.
 • Karta pamięci jest uszkodzona.

Niezgodny typ karty pamięci.

 • Włożona karta pamięci nie może być używana w tym aparacie.

Przepełnienie buforu. Zapis na nośnik nie został zakończony na czas.

 • Jeśli korzystasz z karty pamięci, która była wielokrotnie zapisywana i kasowana lub która została sformatowana w innym aparacie, prędkość zapisu danych może być zbyt niska. Najpierw wykonaj kopię zapasową wszystkich danych na komputerze, a potem ponownie sformatuj kartę, zanim jej użyjesz.
 • Prędkość zapisu na używanej karcie pamięci nie wystarcza do nagrywania filmu. Należy użyć jednej z wymienionych poniżej kart pamięci.
  • Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick. Memory Stick XC-HG Duo lub Memory Stick Micro (Mark2).
  • Karta pamięci SD, karta pamięci SDHC, karta pamięci SDXC, karta pamięci microSD lub karta pamięci microSDHC (klasa 4 lub szybsza).

Nie można rozpoznać pamięci wewnętrznej. Proszę sformatować i użyć ponownie.

Nie można rozpoznać karty pamięci. Proszę sformatować i użyć ponownie.

 • Sformatuj ponownie nośnik.

Karta pamięci jest zabezpieczona. Sprawdź ochronę.

 • Używana jest karta pamięci z przełącznikiem blokady zapisu, który nastawiony jest na pozycję LOCK. Nastawić przełącznik na pozycję nagrywania.

To jest karta pamięci tylko do odczytu.

 • Aparat nie może nagrywać ani usuwać obrazów na tej karcie pamięci.

Brak obrazów

 • W pamięci wewnętrznej aparatu nie zostały nagrane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.
 • W tym katalogu na karcie pamięci nie zostały zapisane żadne obrazy, które mogłyby zostać odtworzone.

Nie ma zdjęć

 • Wybrany folder nie zawiera pliku, który można by odtworzyć w pokazie slajdów.

Znaleziono nierozpoznany plik

 • Próbowałeś usunąć folder zawierający plik, którego nie można odtworzyć na tym aparacie. Usuń plik z komputera, a następnie usuń folder.

Błąd folderu. Nie można nagrywać do wybranego folderu. Proszę wybrać inny folder.

 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o tych samych trzech pierwszych cyfrach (na przykład:123MSDCF i 123ABCDE). Wybierz inny folder lub utwórz nowy folder.

Nie można utworzyć więcej folderów

 • Na karcie pamięci istnieje już katalog o nazwie zaczynającej się od „999”. Nie można w takim razie utworzyć kolejnych katalogów.

Folder chroniony.

 • Próbowałeś usunąć folder, który jest zabezpieczony (tylko do odczytu) na komputerze.

Wyświetlenie pliku niemożliwe

 • Wystąpił błąd podczas odtwarzania obrazu. Nie jest gwarantowane odtwarzanie w tym aparacie plików zawierających obrazy poddane obróbce na komputerze lub obrazy wykonane innymi aparatami.

Folder tylko do odczytu

 • Wybrany został katalog, który nie może być nastawiony na aparacie jako katalog nagrywania. Wybierz inny katalog.

Plik chroniony

 • Usuń ochronę.

Za duży rozmiar obrazu

 • Odtwarzany jest obraz o rozmiarze, który nie może zostać odtworzony na tym aparacie.

Nie można wykryć twarzy do retuszu

 • Zależnie od zdjęcia, wyretuszowanie obrazu może nie być możliwe.

(Wskaźnik ostrzeżenia o wibracji)

 • Z powodu niewystarczającej ilości światła może wystąpić wibracja aparatu. Użyj lampy błyskowej, włącz funkcję zapobiegania rozmyciom lub zamocuj aparat na statywie, aby go unieruchomić.

1280x720 nie jest obsługiwane przez tę kartę pamięci.

 • W przypadku nagrywania filmów zalecane jest użycie karty pamięci o rozmiarze 1 GB lub większym.

Wyłącz i włącz zasilanie

 • Usterka obiektywu.

Wybrano już maksymalną liczbę obrazów.

 • Używając opcji [Wiele obrazów], można wybrać maksymalnie 100 plików.
 • Można dodać (Znacznik druku) do maksymalnie 999 plików.

Operacja niewykonalna w trybie Łatwego oglądania.

 • Przetwarzanie i inne funkcje edycji na aparacie nie mogą być wykonane na plikach obrazów, które zostały przetworzone przy użyciu komputera, lub były nagrane innymi aparatami.

 • Liczba zdjęć przekracza wartość, dla której możliwe jest zarządzanie datami w aparacie. Aby zarejestrować dodatkowe zdjęcia w pliku bazy danych zdjęć, usuń zdjęcia z opcją [Widok daty].

 • Nie można zapisywać danych w pliku bazy danych zdjęć aparatu lub odtwarzać z opcją [Widok daty]. Użyj programu PlayMemories Home, aby skopiować wszystkie obrazy na komputer i aby przywrócić kartę pamięci.

Błąd bazy danych obrazu Nie można odzyskać

 • Importuj wszystkie obrazy do komputera za pomocą programu PlayMemories Home i sformatuj kartę pamięci.

  Aby ponownie wyświetlić zdjęcia w aparacie, należy eksportować zaimportowane zdjęcia do aparatu przy użyciu PlayMemories Home.

Funkcja nagrywania niedostępna ze względu na wysoką temp. wewnątrz.

 • Wzrosła temperatura aparatu. Nie można kontynuować rejestracji, dopóki temperatura nie spadnie.

Nagrywanie zatrzymane ze względu na wzrost temperatury aparatu.

 • Rejestracja zatrzymała się z powodu wzrostu temperatury podczas zapisu filmu. Należy poczekać, aż temperatura spadnie.

 • Przy rejestracji filmów przez dłuższy czas temperatura aparatu wzrasta. W takim przypadku należy wstrzymać rejestrację.