กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลDSC-W800

ถ่ายภาพพาโนรามา

ท่านสามารถสร้างภาพพาโนรามาจากการประกอบภาพเข้าด้วยกัน

 1. เปิดเมนูและเลือก (ถ่ายภาพพาโนรามา) จากโหมดถ่ายภาพ
 2. จัดกล้องให้ตรงกับขอบของวัตถุที่ต้องการถ่าย แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

 3. เลื่อนกล้องจนสุดแถบแนะนำ (A) ตามตัวแสดงบนหน้าจอ

เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา

เลื่อนกล้องในแนวโค้งด้วยความเร็วคงที่ตามทิศทางที่แสดงบนหน้าจอ

วัตถุที่หยุดนิ่ง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพาโนรามามากกว่าวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

จัดให้มีรัศมีสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทิศทางแนวตั้ง

ทิศทางแนวนอน

 • ก่อนอื่นให้ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อคโฟกัสและระดับแสง จากนั้นให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด แล้วจึงกวาดหรือหมุนกล้อง
 • การต่อภาพอาจจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากภาพมีรูปร่างหรือฉากที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากในบริเวณขอบของภาพ ในกรณีนี้ ให้ปรับองค์ประกอบของภาพโดยให้บริเวณดังกล่าวปรากฏตรงกลางภาพ แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง

ถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา

กล้องถ่ายภาพนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นถ่ายภาพพาโนรามา ซึ่งสามารถถ่ายภาพแบบพาโนรามาได้เกือบเต็ม 360 องศา

ท่านสามารถถ่ายภาพพาโนรามาได้โดยเลือก MENU - ตั้งค่า [ขนาดภาพพาโนรามา] เป็น [360°] ภาพพาโนรามาที่บันทึกแล้วจะสามารถเลื่อนดูได้อย่างเป็นปกติเมื่อเปิดดูด้วยกล้องถ่ายภาพ

กด MENU - [ทิศทางถ่ายภาพ] - เลือก [ขวา] หรือ [ซ้าย] [ขึ้น] และ [ลง] สามารถเลือกได้สำหรับ [ทิศทางถ่ายภาพ] เมื่อถ่ายภาพพาโนรามา 360 องศา

ภาพที่บันทึกได้จริงอาจไม่ครอบคลุมครบทั้ง 360 องศา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุเป้าหมายหรือวิธีการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • ถ้าหากท่านไม่สามารถกวาดกล้องได้ตลอดทั้งวัตถุภายในระยะเวลาที่กำหนด บริเวณสีเทาจะปรากฏบนภาพที่ต่อได้ ในกรณีนี้ ให้เลื่อนกล้องเร็วขึ้นเพื่อบันทึกภาพพาโนรามาได้เต็ม
 • เนื่องจากภาพที่ได้เกิดจากการเชื่อมต่อภาพหลายภาพเข้าด้วยกัน บริเวณที่เชื่อมต่อจะถูกบันทึกอย่างไม่ต่อเนื่อง
 • ในกรณีที่ภาพในช่วงระยะมุมถ่ายภาพพาโนรามาทั้งหมด กับภาพในช่วงระยะมุมล็อค AE/AF มีความสว่าง สี และโฟกัสแตกต่างกันมาก การถ่ายภาพจะไม่สำเร็จ ในกรณีนี้ ให้ปรับค่าช่วงระยะมุมล็อค AE/AF แล้วถ่ายใหม่อีกครั้ง
 • ท่านไม่สามารถสร้างภาพพาโนรามาในกรณีต่อไปนี้:
  • ท่านกวาดกล้องเร็วหรือช้าเกินไป
  • กล้องสั่นไหวมากเกินไป