Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Automat. tegenlicht

Dit product past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Camera-instellingen] - [Automat. tegenlicht] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Aan (standaardinstelling):
De belichting van onderwerpen met tegenlicht wordt automatisch aangepast.
Uit:
De belichting van onderwerpen met tegenlicht wordt niet automatisch aangepast.