Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Gezichtsherkenning

U kunt dit product automatisch een gezicht laten detecteren. Dit product past de scherpstelling/kleur/belichting automatisch aan, aan het gezicht van de geselecteerde persoon.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Gezicht] - [Gezichtsherkenning] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Autom. (standaardinstelling):
Detecteert gezichten.
Uit ():
Detecteert geen gezichten.

Opmerking

  • Afhankelijk van de opnameomstandigheden kunnen gezichten mogelijk niet worden herkend.

Hint

  • De volgende opnameomstandigheden zorgen voor een betere gezichtsdetectie.
    • Neem op in een omgeving met voldoende licht.
    • Het onderwerp draagt geen bril, hoed of masker.
    • Het onderwerp kijkt recht in de camera.