Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Auto windruisreduct.

Deze functie neemt automatisch de windruis in het lage bereik weg afhankelijk van het niveau van de geluiden in de omgeving wanneer u de ingebouwde microfoon gebruikt bij het opnemen.

  1. - [Camera/Microfoon] - [Microfoon] - [Auto windruisreduct.] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Uit ():
Beperkt de windruis niet.
Aan (standaardinstelling):
Beperkt de windruis.

Opmerking

  • Als u [Auto windruisreduct.] instelt op [Uit], wordt de functie Intelligent auto ingesteld op [Uit].
  • [Auto windruisreduct.] werkt niet zolang een externe microfoon is aangesloten op dit product.