Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Formatteren

Tijdens het formatteren worden alle films en foto's gewist om opnameruimte vrij te maken.

 1. - [Setup] - [Media-instellingen] - [Formatteren] - gewenst opnamemedium en selecteer .

Opmerking

 • Voor deze bewerking moet dit product worden aangesloten op een stopcontact met behulp van de bijgeleverde netspanningsadapter.
 • Om verlies van belangrijke beelden te voorkomen, moet u die opslaan alvorens opnamemedia te formatteren.
 • Beveiligde films en foto's worden ook gewist.
 • Doe zeker nooit het volgende terwijl [Uitvoeren...] wordt weergegeven.
  • LCD-scherm openen/sluiten.
  • Knoppen op dit product bedienen.
  • De geheugenkaart uit het product verwijderen.
  • De netspanningsadapter loskoppelen.
  • De accu verwijderen.