Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Bestandsnummer

U kunt bepalen hoe het bestandsnummer van foto's/MP4-films wordt toegekend.

  1. - [Setup] - [Media-instellingen] - [Bestandsnummer] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Reeks (standaardinstelling):

Bestandsnummers van foto's/MP4-films worden in volgorde toegewezen. Elke keer dat u een nieuwe foto/MP4-film maakt, krijgt het bestand een hoger nummer.

Zelfs wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, blijft de nummering verder lopen in dezelfde volgorde.

Terugstellen:
Bestandsnummers worden in volgorde toegewezen volgend op het hoogste nummer op het opnamemedium. Wanneer de geheugenkaart wordt vervangen door een andere, wordt een nieuwe nummering gestart voor elke geheugenkaart.