Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

USB-aansluiting

Selecteer dit item als geen USB-verbinding tot stand wordt gebracht, zelfs niet wanneer u dit product op een extern apparaat aansluit met de ingebouwde USB-kabel.

  1. - [Setup] - [Aansluiting] - [USB-aansluiting].