Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Pieptoon

U kunt de melodie die u hoort wanneer u de opname start/stopt of dit product bedient, in- of uitschakelen.

  1. - [Setup] - [Algemene instelling.] - [Pieptoon] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Aan (standaardinstelling):
Er wordt een melodie afgespeeld.
Uit:
De melodie wordt uitgeschakeld.