Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Datum/tijd instellen

De datum- en tijdinstellingen aanpassen.

  1. - [Setup] - [Klokinstellingen] - [Datum/tijd instellen] - gewenste instelling.

Beschrijving van menu-items

Datum/tijd-notatie:
U kunt de volgorde wijzigen waarin het jaar, de maand en de datum worden weergegeven.
Zomertijd:
De zomertijd wordt ingesteld. De klok wordt ingesteld om de tijd 1 uur vooruit te zetten.
Datum en tijd:
U kunt de klok instellen.