Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Opmerkingen over de draadloze afstandsbediening

Verwijder het isolatievel voordat u de draadloze afstandsbediening in gebruik neemt.

  • Richt de draadloze afstandsbediening in de richting van de afstandsbedieningssensor als u dit product vanaf afstand wilt bedienen.
  • Wanneer er gedurende een bepaalde periode geen opdrachten zijn verzonden met de draadloze afstandsbediening, verdwijnt het lichtblauwe kader. Wanneer u weer op /// of ENTER drukt, verschijnt het kader in de positie waar het voor het laatst werd weergegeven.
  • U kunt sommige toetsen op het LCD-scherm of op de beeldzoeker niet bedienen met ///.

De batterij van de draadloze afstandsbediening vervangen

  1. Houd het nokje ingedrukt, plaats u uw nagel in de uitsparing en trek de batterijhouder naar buiten.
  2. Plaats een nieuwe batterij met de +-zijde naar boven gericht.
  3. Schuif de batterijhouder terug in de draadloze afstandsbediening tot deze vastklikt.

  • Wanneer de lithiumbatterij bijna is uitgeput, kan de werkingsafstand van de Draadloze Afstandsbediening afnemen of werkt de draadloze afstandbediening mogelijk niet meer goed. Vervang in dat geval de batterij door een Sony CR2025-lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt, bestaat er brand- of explosiegevaar.