Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Het POWER/CHG (opladen)-lampje knippert wanneer de accu wordt opgeladen.

  • Wanneer de accu wordt opgeladen met de ingebouwde USB-kabel, koppelt u de ingebouwde USB-kabel los en sluit u die weer aan.
  • Als de temperatuur van de accu te hoog of te laag is, kunt u de accu mogelijk niet opladen.
  • Bevestig de opgeladen accu correct aan dit product. Als het probleem blijft optreden, trekt u de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact en neemt u contact op met de Sony-leverancier. De accu is mogelijk beschadigd.