Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Op een miniatuur wordt een pictogram weergegeven.

  • Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door - [Setup] - [Media-instellingen] - [Bld. db. best. repar.] en vervolgens het opnamemedium te selecteren. Als het nog altijd wordt weergegeven, wist u het beeld met .
  • kan worden weergegeven op een beeld dat is opgenomen op andere apparaten, is bewerkt op een computer, enzovoort.
  • De netspanningsadapter of accu is verwijderd terwijl het pictogram van de opnamemedia in de rechterbovenhoek van het scherm aanstond, of voordat het toegangslampje was gedoofd na het opnemen. Hierdoor kunnen uw beeldgegevens beschadigd raken en wordt weergegeven.