Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De accu bevestigen

Bevestig de accu aan dit product.

  1. Sluit het LCD-scherm en schuif de beeldzoeker in, en bevestig vervolgens de accu ().
    • Breng de inkeping op dit product op één lijn met het uitstekende deel op de accu en schuif de accu vervolgens omhoog.

De accu verwijderen

Schakel dit product uit. Verschuif de accu-ontgrendelingsknop () en verwijder de accu ().

Opmerking

  • U kunt alleen accu's van de V-serie gebruiken in dit product en geen InfoLITHIUM-accu.
  • U kunt de NP-FV30 InfoLITHIUM-accu niet gebruiken in dit product.
  • Als u dit product ongeveer 2 minuten niet gebruikt, wordt het standaard automatisch uitgeschakeld om de accu te sparen (Stroombesparing).