Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Het apparaat inschakelen

Schakel dit product in.

  1. Open het LCD-scherm van dit product en schakel het in.
    • U kunt dit product ook inschakelen door op POWER te drukken of door de beeldzoeker eruit te trekken.

Het apparaat uitschakelen

Sluit het LCD-scherm.

Schuif de uitgeschoven beeldzoeker in zoals de onderstaande illustratie laat zien.

  • U kunt dit product ook uitschakelen door op POWER te drukken.

Dit product in- of uitschakelen met het LCD-scherm of beeldzoeker

Dit product wordt in- of uitgeschakeld overeenkomstig de status van het LCD-scherm of beeldzoeker.

LCD-scherm: Open, Beeldzoeker: Ingeschoven
Inschakelen
LCD-scherm: Open, Beeldzoeker: Uitgeschoven
Inschakelen
LCD-scherm: Gesloten, Beeldzoeker: Ingeschoven
Uitschakelen
LCD-scherm: Gesloten, Beeldzoeker: Uitgeschoven
Inschakelen

Opmerking

  • Zelfs als het LCD-scherm is gesloten of de beeldzoeker is uitgeschoven, is dit product niet uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de beeldzoeker volledig is ingeschoven wanneer u dit product uitschakelt.