Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De beeldinstellingen zelf met de hand regelen met de keuzeknop MANUAL

Gebruik het menu dat is toegekend aan de MANUAL-knop.

  1. Druk op de MANUAL-knop om over te schakelen op handmatige bediening.
    • Als u op de MANUAL-knop drukt, wordt geschakeld tussen handmatige en automatische bediening.

    A: MANUAL-knop

    B: keuzeknop MANUAL

  2. Maak aanpassingen door de keuzeknop MANUAL te draaien.

Opmerking

  • De handmatige instellingen blijven behouden, ook als u een ander item aan de keuzeknop MANUAL toewijst. Als u echter [Belichting] instelt nadat u [AE keuze] handmatig hebt ingesteld, heeft [Belichting] voorrang op [AE keuze].