Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De IRIS (diafragma) aanpassen

De procedure om de IRIS (diafragma) aan te passen is als volgt.

 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.].

 2. Druk op de IRIS-knop om de IRIS (diafragma) in te stellen op handmatig.
  • Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch.

  A: Diafragmawaarde

  B: Pictogram om bedieningsmodus te wijzigen

  Beschrijving van pictogrammen om bedieningsmodus te wijzigen
  (geen pictogram): handmatige bediening
  : automatische bediening
  : handmatige bediening van [Belichting]
 3. Draai de keuzeknop MANUAL om de IRIS (diafragma) bij te stellen.
  • Wanneer de instelwaarde oplicht, kan de IRIS (diafragma) worden bijgesteld met de keuzeknop MANUAL.

Om de instelling terug te zetten op automatisch aanpassen

Druk nogmaals op de IRIS-knop. wordt naast de IRIS (diafragma)-waarde weergegeven.

Hint

 • Deze functie is nuttig wanneer u de achtergrond van een beeld wilt vervagen of juist scherper wilt maken.