Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De sluitertijd aanpassen

De procedure om de sluitertijd in te stellen is als volgt.

 1. Druk op de PROGRAM AE-knop om de IRIS (diafragma), lichtgevoeligheid (ISO), sluitertijd en belichting in te stellen op [Autom.].

 2. Druk op de SHUTTER SPEED-knop om de sluitertijd in te stellen op handmatig.
  • Iedere keer dat u de knop indrukt, verspringt de instelling tussen handmatig en automatisch.
 3. Draai de keuzeknop MANUAL om de sluitertijd bij te stellen.

Om de instelling terug te zetten op automatisch aanpassen

Druk nogmaals op de SHUTTER SPEED-knop. wordt naast de sluitertijd-waarde weergegeven.

Hint

 • Bewegende objecten die u opneemt zullen er anders uitzien afhankelijk van de sluitertijd. Stel een kortere sluitertijd in wanneer u een snel bewegend object duidelijk en zonder vervaging wilt opnemen, en stel een langere sluitertijd in wanneer u de beweging van een bewegend object wilt benadrukken.
 • U kunt de sluitertijd als volgt instellen.
  • tussen 1/8 en 1/10.000 seconden in film-opnamemodus op 60p(*)/50p(**)/30p(*)
  • tussen 1/6 en 1/10.000 seconden in film-opnamemodus op 24p(*)/25p(**)
  • tussen 1/8 en 1/1.000 seconden in foto-opnamemodus

  * Modellen met het NTSC-kleursysteem

  ** Modellen met het PAL-kleursysteem

 • Automatisch scherpstellen is moeilijk bij een langere sluitertijd. Wij bevelen aan om handmatig scherp te stellen, waarbij het product is bevestigd op een statief.
 • Wanneer u tijdens het opnemen [Vloeinde lngz.OPN.] gebruikt, kunt u de sluitertijd handmatig aanpassen tussen 1/250 - 1/10.000 seconden. Wanneer u tijdens het opnemen [Hogesnelheids- OPN.] gebruikt, worden de in te stellen tijden gewijzigd in 1/125 - 1/10.000 seconden.
 • Wanneer u opneemt in het licht van TL-lampen, natriumlampen, kwiklampen of LED-verlichting, kunnen er horizontale banen optreden op het LCD-scherm. U kunt dit wellicht verbeteren door de sluitertijd aan te passen.