Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

De lichtintensiteit aanpassen (ND-filter)

Met het ND-filter kunt u beelden duidelijk opnemen onder omstandigheden waarin sprake is van teveel licht.

 1. Stel de ND FILTER-schakelaar in op MANUAL, en selecteer vervolgens de juiste ND FILTER positie.
  OFF:
  Annuleert de ND-filterfunctie.
  1:
  Vermindert de lichtintensiteit tot 1/4.
  2:
  Vermindert de lichtintensiteit tot 1/16.
  3:
  Vermindert de lichtintensiteit tot 1/64.

Bij het automatisch aanpassen van de IRIS (diafragma)

Wanneer de indicator van het ND-filter knippert, wijzigt u de instelling van de ND FILTER-schakelaar overeenkomstig. De indicator van het ND-filter licht nu constant op.

Hint

 • Wanneer u de IRIS (diafragma) te nauw instelt om een fel verlicht object te kunnen opnemen, kan het diffractie-verschijnsel ervoor zorgen dat u het object niet scherp kunt stellen. (Diffractie is een normaal verschijnsel bij iedere videocamera.) Door het ND-filter te gebruiken kunt u dit verschijnsel onderdrukken en zo een beter opnameresultaat verkrijgen.

Opmerking

 • Wanneer u de instelling van het ND-filter wijzigt tijdens het opnemen, kunnen zowel film als geluid vervormd worden.
 • Wanneer u de IRIS (diafragma) handmatig bijstelt, zal het ND-filterpictogram niet knipperen, ook niet wanneer de instelling van het ND-filter aangepast moet worden.