Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Het scherm bij Gebeurtenisweergave

Beschrijft de items die worden weergegeven in de Gebeurtenisweergave.

Gebeurtenisweergave

 1. Naar het MENU-scherm
 2. Naam gebeurtenis
 3. Naar de vorige gebeurtenis
 4. Naar de film-/foto-opnamestand
 5. Korte films afspelen (Gemarkeerde weergave)
  • Wordt alleen weergegeven wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD].
 6. Resterende acculading
 7. Om het beeldformaat te wijzigen (XAVC S/AVCHD/MP4)
  • Het weergegeven pictogram verschilt afhankelijk van de [Bestandsindeling]-instelling.
 8. Gebeurtenissen
 9. Naar de volgende gebeurtenis
 10. Tijdlijnbalk 
 11. Gebeurtenisschaal wijzigen (circa 3 maanden/1,5 jaar)

Indexscherm

 1. Naam gebeurtenis
 2. Indexscherm sluiten
 3. Naar de vorige gebeurtenis
 4. Naar de volgende gebeurtenis
 5. Naar de film-/foto-opnamestand
 6. Laatst afgespeelde beeld
 7. Opnameduur/aantal foto's
 8. Om te wisselen tussen het film-/fotoafspeelscherm (VISUAL INDEX)

  Selecteer het beeldtype (FILM, FOTO, FILM/FOTO) dat u wilt afspelen.

 9. Film
 10. Foto

Opmerking

 • Afgebeelde pictogrammen kunnen afwijken, afhankelijk van het model.

Hint

 • Verkleinde beelden waardoor u meerdere beelden tegelijkertijd kunt bekijken op een indexscherm, worden "miniaturen" genoemd.