Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Een korte film afspelen (Gemarkeerde weergave)

U kunt films en foto's bekijken in de vorm van een korte film.

 • Deze functie is alleen beschikbaar wanneer [Bestandsindeling] is ingesteld op [AVCHD].
 1. Open het LCD-scherm en ga naar de afspeelstand door op de (Beelden weergeven)-knop te drukken.
  • U kunt dit ook doen door (Beelden weergeven) op het LCD-scherm te selecteren.

 2. Geef de gebeurtenis van uw keuze weer in het midden van de Gebeurtenisweergave en selecteer [Hoogtepunt].

 3. Speel een film of een foto af.

 4. Selecteer de gewenste bewerking wanneer de Gemarkeerde weergave afgelopen is.

  A: Dit product speelt de scènes met Gemarkeerde weergave opnieuw af.

  B: U kunt de instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen.

Knoppen voor afspeelmogelijkheden

/: Vorige/Volgende

: Volume

: Context

/: Pauzeren/Afspelen

: Stoppen

Opmerking

 • Met de Gemarkeerde weergave-functie kunnen alleen AVCHD-films worden afgespeeld.
 • De scènes van Gemarkeerde weergave veranderen telkens wanneer u een gemarkeerde weergave selecteert.
 • De instelling [Afspeelbereik] wordt gewist wanneer de Gemarkeerde weergave stopt.
 • Wanneer een muziekbestand is overgedragen naar dit product en de muziek niet kan worden afgespeeld, is het muziekbestand mogelijk beschadigd. Verwijder het muziekbestand door - [Setup] - [Weergave-instelling.] - [Muziek verwijder.] te selecteren. Draag het muziekbestand vervolgens opnieuw over. U kunt de muziekgegevens die op dit product zijn opgeslagen, met "Music Transfer" terugzetten naar de standaardgegevens. Raadpleeg de Help “Music Transfer” voor de bedieningsinstructies (modellen met het NTSC-kleursysteem en de USB IN/UIT-aansluiting).
 • Het geluid van Gemarkeerde weergave wordt omgezet naar 2-kanaals stereo.