Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Naar comput. verznd.

U kunt films en foto's opslaan op uw computer.

 1. Installeer de software op de computer

  Voor Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Voor Mac: Wireless Auto Import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Als u dit product voor het eerst aansluit op uw computer nadat u de software hebt geïnstalleerd, stelt u [USB-verbindingsinst.] in op [Autom.] of [MTP] op dit product en sluit u het vervolgens aan op uw computer met de ingebouwde USB-kabel.
  • Als de software al op uw computer is geïnstalleerd,voert u een update naar de nieuwste versie uit.
 2. Sluit dit product aan op het toegangspunt van het draadloze netwerk.
  • Als uw toegangspunt de drukknop WPS niet ondersteunt, raadpleegt u [Toegangspunt instell.].
  • Zie [WPS-Push] als uw toegangspunt de WPS-drukknop ondersteunt.
  • Alleen bij de eerste keer zijn de instellingen voor de stappen 1 en 2 vereist.
 3. Druk op de -knop op dit product om naar de afspeelstand te gaan.
 4. Selecteer - [Bewerken/Kopiëren] - [Naar comput. verznd.] op het LCD-scherm van dit product.
  • De beelden worden automatisch overgebracht naar de computer en daar opgeslagen.
  • Alleen beelden van nieuwe opnamen worden overgebracht.

Opmerking

 • Sluit het LCD-scherm niet tijdens het overbrengen van bestanden. Het overbrengen wordt dan onderbroken.
 • De computer moet zijn ingeschakeld om [Naar comput. verznd.] uit te voeren.
 • Afhankelijk van de instellingen van de toepassing op de computer kan dit product automatisch worden uitgeschakeld na het opslaan van de beelden.
 • Als u beelden wilt importeren en opslaan die zijn opgeslagen op een geheugenkaart, plaatst u de geheugenkaart van tevoren in dit product.
 • Het kan enige tijd in beslag nemen om films en meerdere foto's te importeren.