Digitale 4K-videocamera/Digitale HD-videocameraFDR-AX100/FDR-AX100E/HDR-CX900/HDR-CX900E

Werken met het toetsenbord

Als tekst moet worden ingevoerd, wordt op het LCD-scherm een toetsenbord weergegeven.

 1. Ander type tekens selecteren.

  Steeds als u op deze toets tikt, wordt een set met andere tekens (letters, cijfers, symbolen) weergegeven.

 2. Toetsenbord

  Steeds als u op de toets tikt, wordt de volgende van de weergegeven mogelijkheden geselecteerd.

  Bijvoorbeeld: U wilt "abd" invoeren

  Selecteer [abc], raak het een keer aan om "a" weer te geven en raak aan - selecteer [abc], raak het twee keer aan om "b" weer te geven - selecteer [def] en raak het een keer aan om "d" weer te geven.

 3. Spatie

  Een spatie invoeren.

 4. Invoervak

  De tekens die u invoert, worden in het vak weergegeven. geeft de maximale tekstlengte weer.

 5. Cursor verplaatsen

  De cursor in het invoervak wordt naar rechts of links verplaatst.

 6. Wissen

  Het teken voor de cursor wordt gewist.

 7. Het eerstvolgende teken wordt ingevoerd als hoofdletter of omgekeerd.

 8. OK

  De invoer bevestigen.

Selecteer om het invoeren van tekst te annuleren.